Om Velforeningen

Velkommen til Nore Sunde Velforening

Her deler vi informasjon til beboerne på Nore Sunde i Stavanger som til sammen består av rekkehus og 3 blokker. Totalt 163 boenheter på området.

Nore Sunde B2 Velforening forvalter og drifter felles infrastruktur som fellesarealer, lekeplasser, gjesteparkeringsplasser, garasjeanlegg, veier og gatebelysning på Porsatunet.

Nore Sunde B2 Velforening består av et styre på en styreleder, 3 styremedlemmer som er valgt på ordinært årsmøte.

Styret holder regelmessige styremøter der innmeldte saker og drift/forvaltningssaker blir behandlet.

Velforeningen har satt ut forretningsførsel til Bate. All post som skal til Velforeningen kan sendes til adressen under:

Nore Sunde B2 Velforening
821707412
Postboks 2714
7439 TRONDHEIM

Organisasjons nummer: 821 707 412