Saker vi arbeider med

Her vil vi legge ut saker vi holder på og arbeider med, slik at det er mulig å følge med og eventuelt komme med innspill.

Desember 2023:

 • Hadde styremøte med masse innsendte forslag til diskusjon! Kjempekjekt at så mange engasjerer seg! Det ble sendt ut referat i etterkant.
 • Gjerdesak utbetaling er sendt ut til beboere. Det gjelder Sak 2 i referatet: Gjerdesaken betaling: På generalforsamlingen ble det stemt over å gjennomføre en mindre reguleringsendring når det kommer til hvordan en skal kunne bygge gjerder. For å finansiere dette ble det vedtatt at alle som bor i 1 etg av firemannsboliger, rekkehus og ytterste leiligheter i blokk (som kan ha gjerde skulle betale 400 kr til å dekke arkitektens utlegg. Oppdateringen her er at vi i styret hører med Bate hvordan det kan løses med fakturering. Vi har ikke hørt noe enda om sakens gang fra Stavanger Kommune.
 • Vi har sendt det vi håper er oppdatert medlemsliste til Bate. En del som flytter uten å si ifra, det er da vanskelig å vite hvem som skal faktureres. Husk å sende inn flyttemelding når du eventuelt flytter! Finnes her på hjemmesiden 🙂
 • Kassen med sand vil komme på plass så raskt det blir pluss-grader.
 • Vi går i gang med reklamasjonsrapport når det kommer til garasjeanlegget.
 • Aneo har åpnet påmelding, det skal alle ha fått på mail. Det står også hengt opp på korktavlene i garasjeanlegget. Si ifra om du ikke får mail.

November 2023:

 • Utelysene til garasjeanlegget har endelig blitt fikset. Det var godt nå som det er mørkt når vi drar fra jobb- og kommer hjem fra jobb.
 • Fikk beskjed om at Branngardinen er ødelagt og at den må skiftes.

  Skal ha styremøte, og har ønske om mer åpenhet generelt med informasjon som Velforeningen arbeider med. Følgende liste er hva vi skal ta opp:
 • Endre til kvartalsvis betaling av årskontigent, dersom det er en mulighet og ønske? Det har kommet spørsmål om dette til Velforeningen, og er noe som kan være høyst aktuell i disse tider. 
 • Branngardinen i garasjeanlegget må byttes. 
 • Skal ha en befaring med takst team (firma) for å se på garasjeanlegget. 
 • Innsendt ønske om å få gangveien som krysser veien opp til boligfeltet mer synlig slik at bilister er mer obs på myke trafikanter. 
 • Ønske om å se på regler for plassering av varmepumper. 
 • Status på Aneo

Dersom det er flere ønsker, ta kontakt på post@noresunde.no.

Oktober/November 2023:

 • Bravida var innom for å fikse utelysene ned til garasjen. Fikk følgende beskjed: Vi var der oppe og byttet styringen på utelysene i sist uke. Dette ble gjort da det denne gang var uret som styrer lysene som ikke fungerte. Når vi forlot plassen ble lysene testet og alt fungerte.
  Kommentar: ser lysene igjen ikke fungerer nå, så har oppfølging på dette.
 • Det blir også oppfølging av branngardinene.
 • Gartner: En av oppgavene til velforeningen har vært å få tak i en gartner. Vi har hatt befaringer med ulike firmaer og kommet frem til å gå for Landskapsentreprenørene (Merk at det står Landskapsarkitektene i mailen som ble utsendt, det er Landskapsentreprenørene som er riktig), vi gleder oss til at uteområdet skal bli vedlikeholdt og være fint fremover! (De har nå foretatt en rens av uteområdet slik at det vil være klart til vinteren. De vil ha helårs vedlikehold på tunet)
 • Vi har hatt møte mellom Velforeningen og blokkene for å se på samarbeid om serviceavtale med Bravida for å ha det mest mulig samlet hvor det lar seg gjøre. Det gjelder brannsikkerhet i garasjeanlegget. Dette er pågående, og vil nok ta litt tid.
 • Ønsker å ha en ressursgruppe for å se på vedtektsendringer. Dette for å forbedre de vedtektene som allerede eksisterer. Ta kontakt med post@noresunde.no med «Interesse for ressursgruppe – Vedtekter».
 • Bravida starter arbeid i uke 44 med å utbedre anlegget for elbil lading, dette gledes det stort til å få en oppgradering av garasjeanlegget!

Oktober 2023:

 • Forhåpentligvis får Aneo oppstart i oktober denne måneden. Det er venting på målere fra Lyse som skal installeres i forbindelse med oppgradering i anlegget.
 • Gartnere: oppdateringen er at vi har tatt kontakt med 5 forskjellige, og endte opp med to tilbud som styret har gått gjennom. Mer info kommer når signering er gjort om hvilken vi går for i første omgang.
 • Port og Branngardin: Det har vært en del feil på bla. branngardinen i garasjeanlegget (P1) samt porten i P1. De har fikset porten i P2, men må gjøre mer feilsøking på hva som er problemet med branngardinen i P1.
 • Utelys: Flere har meldt inn at utelysene ned mot garasjeanlegg ikke fungerer. Vi har tatt kontakt med elektriker, og har fått beskjed om at det må bli gjort en skikkelig sjekk ettersom det er et gjentagende problem.

August/September 2023:

 • Ladeavtalen med Aneo ble skrevet under av styret som satt i perioden 2022-2023. Det jobbes med å få inn alle signaturer før overtagelse av ladere i garasjeanlegget for å fristille manuelt arbeid med fakturering, kundeservice og eventuelle feilsøkinger. Det vil være nytt møte med Aneo Tirsdag 12. September for å spørre mer rundt avtalen som er inngått.
  Oppdatert: Møtet ble utsatt til 4. oktober kl 18.00.
 • Dugnad før vinteren kommer er planlagt til Torsdag 21. September. Her håper vi alle kan komme og være med på å bidra til å få det super-fint og klart til vinteren kommer. Da er det mindre arbeid når våren kommer. Vi møtes kl 18 og holder på i 1-2 timer. Det vil være kaker og kaffe.
 • Arbeid med å finne et firma som kommer og strør når vinteren kommer. Planen er å ta kontakt med flere aktører og få oppdraget ut på anbud. Dette er arbeid som er påbegynt, og er noe vi jobber med per dags dato. Vi ser etter gode avtaler
 • Arbeid med å finne noen som kan vedlikeholde grøntområdene på tunet. Dette vil også være en anbudsrunde hvor vi spør ulike aktører. Vi ser etter gode avtaler
 • Se på mulighet for fartsdumpere i garasjeanlegget.