Saker vi arbeider med

Her vil vi legge ut saker vi holder på og arbeider med, slik at det er mulig å følge med og eventuelt komme med innspill.

August/September 2023:

  • Ladeavtalen med Aneo ble skrevet under av styret som satt i perioden 2022-2023. Det jobbes med å få inn alle signaturer før overtagelse av ladere i garasjeanlegget for å fristille manuelt arbeid med fakturering, kundeservice og eventuelle feilsøkinger. Det vil være nytt møte med Aneo Tirsdag 12. September for å spørre mer rundt avtalen som er inngått.
  • Dugnad før vinteren kommer er planlagt til Torsdag 21. September. Her håper vi alle kan komme og være med på å bidra til å få det super-fint og klart til vinteren kommer. Da er det mindre arbeid når våren kommer. Vi møtes kl 18 og holder på i 1-2 timer. Det vil være kaker og kaffe.
  • Arbeid med å finne et firma som kommer og strør når vinteren kommer. Planen er å ta kontakt med flere aktører og få oppdraget ut på anbud. Dette er arbeid som er påbegynt, og er noe vi jobber med per dags dato. Vi ser etter gode avtaler
  • Arbeid med å finne noen som kan vedlikeholde grøntområdene på tunet. Dette vil også være en anbudsrunde hvor vi spør ulike aktører. Vi ser etter gode avtaler
  • Se på mulighet for fartsdumpere i garasjeanlegget.
  • Få til noe sosialt