Generell info

Hva går årskontigenten til?

Det som inngår i selve betalingen av årskontigentet er driften og forvaltingen av anlegget som velforeningen er ansvarlig for. Dette innebærer bla:

 • vedlikehold (gartner for helårsvedlikehold, nå i vinter har vi gjort klart til vinteren, ansatt noen til å ta seg av strøing og salting, samt satt opp strøboks for krisesituasjoner) 
 • Parkering (gjesteparkering, parkeringsselskap)
 • Uteområdene som velforeningen er ansvarlig for (kart ligger også på hjemmesiden) her er også felles arealer (vedlikehold av lekeapparater med garantier, benker, trær, bed)
 • Garasjeanlegget (brann, porter, strøm, internett)
 • Veier
 • Forsikringer 
 • Direkte oppkobling mot brannvesenet
 • Diverse administrative kostnader 
 • Forretningsfører
 • Hms portal
 • Styrehonorar
 • Avsetting av midler til fremtidige år til vedlikehold må tenkes på

  * Denne listen kan ha mangler, men er minst disse punktene.