Hjelp/FAQ

Her vil det være generell- og nyttig info. Det er enkelte henvisninger til velforeningen som kan angår andre. Her vil listen bygges på etterhvert som spørsmålene kommer inn.

Bilfritt område:
Ikke glem at det er bilfritt område her på tunet. Det er oppsatt skilt ved innkjørsel, dette skal være nok opplysning for alle beboere om innkjøring forbudt. Tenk på alle som ferder på området, spesielt barn. (Søppelbil, ambulanse, politi og brannbiler er selvfølgelig et unntak)

Gjesteparkering:
Stavanger Parkering sjekker området, dette gjelder gjesteparkeringen og tunet. En beboer må registrere gjester via EasyPark. Alle skal ha fått info ang. parkeringssituasjonen på mail. Har du ikke registrert deg, gjør så ved å følge linken her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffDa5r7ZeMroNvZUSla_tF_j80b8DLDW46-p2CbBzmxnSe_g/viewform
Det kan ta opp mot en dag å få mulighet til å ta i bruk dette i appen, da det er en manuell prosess for velforeningen.

Mistet nøkkel?
Bor man i blokken til 64 må en få rekvidering. Ta kontakt med sameiet 64 på mail sameiet.p64@gmail.com 

Er man i firemannsboliger og rekkehus gjør man dette gjennom Bate sin hjemmeside: 
https://bate.no/for-deg/bestill-nokkel

Ny søppelnøkkel?:
Dette kontakter man Stavanger Kommune for, da de er ansvarlige for søppelhåndteringen.

Garasjeanlegget:
Må holdes ryddig og rent slik at vi ikke kommer opp i brannfarlige situasjoner, eller andre typer farlige situasjoner. Dekk o.l skal for eksempel legges i boden. Dette er eksempler som kan føre til brannfarlige situasjoner.

Sameier:
Under Nore Sunde B2 Velforening er det sameier. En firemannsbolig er for eksempel ett sameie, en annen firemannsbolig et eget sameie. Blokkene på tunet har også egne sameier. Lurer du på noe som angår din blokk, ta kontakt med ditt sameie på følgende mailer:
Sameiet 64: sameiet.p64@gmail.com
Sameiet 66: porsatunet66@styretmitt.no