Hjelp/FAQ

Her vil det være generell- og nyttig info. Det er enkelte henvisninger til velforeningen som kan angår andre. Her vil listen bygges på etterhvert som spørsmålene kommer inn.

Bilfritt område:
Ikke glem at det er bilfritt område her på tunet. Det er oppsatt skilt ved innkjørsel, dette skal være nok opplysning for alle beboere om innkjøring forbudt. Tenk på alle som ferder på området, spesielt barn. (Søppelbil, ambulanse, politi og brannbiler er selvfølgelig et unntak)

Gjesteparkering:
Stavanger Parkering sjekker området, dette gjelder gjesteparkeringen og tunet. En beboer må registrere gjester via EasyPark. Alle skal ha fått info ang. parkeringssituasjonen på mail. Har du ikke registrert deg, gjør så ved å følge linken her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffDa5r7ZeMroNvZUSla_tF_j80b8DLDW46-p2CbBzmxnSe_g/viewform
Det kan ta opp mot en dag å få mulighet til å ta i bruk dette i appen, da det er en manuell prosess for velforeningen.

Mistet nøkkel?
Bor man i blokken til 64 må en få rekvidering. Ta kontakt med sameiet 64 på mail sameiet.p64@gmail.com 

Er man i firemannsboliger og rekkehus gjør man dette gjennom Bate sin hjemmeside: 
https://bate.no/for-deg/bestill-nokkel

Ny søppelnøkkel?:
Dette kontakter man Stavanger Kommune for, da de er ansvarlige for søppelhåndteringen.

Garasjeanlegget:
Må holdes ryddig og rent slik at vi ikke kommer opp i brannfarlige situasjoner, eller andre typer farlige situasjoner. Dekk o.l skal for eksempel legges i boden. Dette er eksempler som kan føre til brannfarlige situasjoner.

Sameier:
Under Nore Sunde B2 Velforening er det sameier. En firemannsbolig er for eksempel ett sameie, en annen firemannsbolig et eget sameie. Blokkene på tunet har også egne sameier. Lurer du på noe som angår din blokk, ta kontakt med ditt sameie på følgende mailer:
Sameiet 64: sameiet.p64@gmail.com
Sameiet 66: porsatunet66@styretmitt.no
Sameiet 68: bruker egne mailer.

Nedgravde avfallskontainere:

Er nedgrade avfallskontainere fulle eller det er problemer så ta kontakt med Stavanger Kommune via VOF siden.

https://www.stavanger.kommune.no/varsle-om-feil/

Det samme gjelder om søppeldunkene som står på lekeplassen/fotballbanen/volleyballbanen på kommunen sitt området, er det fult så kan kommunen kontaktes for tømming.

Feil på gatebelysningen:

Kontakt Lyse via

https://gatelys.lyse.no/gatelys/

Er det feil på lampene som er montert på vegg inn til garasjeanlegget så er det velforeningen som må kontaktes.

Årlig medlemskontingent:

Velforeningen sender ut faktura en gang i året. Denne faktura blir sendt ut fra Bate. Bate sender som regel denne ut i desember med forfall i januar.

Kontingenten er delt i to deler, en for parkeringsplass i garasje og en generell. Dette for å at alle skal betale sin del av kostnadene ved drift av garasjen, da enkelte har mer enn en parkeringsplass.

Hvordan det blir fakturert for beboere i sameier varierer litt på hvordan sameiet ønsker å bli fakturert. Det må den enkelte ta opp med sitt sameiet.

Husk at det er ditt ansvar å melde i fra når du flytter til velforeningen, om det ikke blir gjort så vil du fremdeles stå som medlem og dermed bli fakturert for kontingenten.

Garasjeanlegget

Garasjeanlegget er velforeningen som eiendom. Vennligst ikke utfør endringer på parkeringsplassen eller boden uten å sjekke med velforeningen først.

Er du uheldig og forårsaker en skade må du melde i fra til velforeningen slik at skaden kan utbedres eller om du oppdager en skade, lekasje, feil på dører, lys osv.

Husk også at parkeringsplassen og boden skal kunne tilbakeføres til original stand senere da parkeringsplassen er kun tinglyst bruksrett på din bolig.

Beskrivelse av området og hvem som er ansvarlige