Flytte?

Vennligst fyll inn skjemaet under, slik at vi kan oppdatere medlemsregisteret og informere Bate.
Da vil Bate kunne sende neste faktura til ny eier.
Flytter du midt i året, må innbetalt kontingent gjøres opp mellom kjøper og selger.