Dugnad

Beboere i Nore Sunde velforening inviteres til dugnad lørdag 14. mai,kl 10-12. Det har ikke tidligere blitt arrangert dugnad på våren før 17.mai, og selv om det er kort frist håper vi så mange som mulig har mulighet til å delta.

Vi er klar over at dette er på litt kort varsel, og gjerne flere har lagt planer for helgen. På grunn av dette har vi laget en oversikt som viser de ulike områdene på feltet, sammen med forslag til hvilke husrekker som tar hvor. På denne måten er det mulig å bidra før 14.mai dersom en har planer. 

Arbeidet som skal utføres innenfor tildelt område er:

  • Soping av veg
  • Luking i bed
  • Plukke søppel
  • Rydde sandkasser for diverse fremmedlegemer. 

Kom gjerne med forslag om det er noe annet du kunne tenkt deg å fått gjort på dugnaden.  


Ses til dugnad

Med vennlig hilsen,
Styret i Nore Sunde B2 velforening

Trykk for å gjøre bildene større.