Vårdugnad

Hei alle sammen! 

Det er på tide med en dugnad før 17.mai og sommeren. 
Vi tenker å gjøre noe lignende som sist dugnad, det var koselig både for barn og voksne. 

Dugnaden vil holdes 10. mai kl. 18:00. 
Vi møtes på lekeplassen midt på feltet. Ta gjerne med dere det dere har av hageredskaper. 

Ting som må gjøres:
– Plukke søppel
– Tømme rister/sluk ved inngangene til garasjene. 
– Koste området
– Rense sandkassene 
– Annet som du tenker er relevant å gjøre på området 🙂 

Håper mange har mulighet til å delta på dugnad en time eller 2.  

Ha en fin kveld videre og god helg! 

Med vennlig hilsen 
Pernille, på vegne av styret i Nore Sunde B2 velforening 

Endring av dato på generalforsamling

Hei! 
Generalforsamlingen som opprinnelig er berammet til 10. mai 2023, vil bli flyttet til Onsdag 7. juni kl. 18:00. Samme lokasjon som tidligere. 

Vi har noen viktige saker vi svært gjerne ønsker å få fullført, og med litt mer tid håper vi at vi får fullført sakene vi jobber med. I tillegg er det slik i Bate-portalen at en må opprette årsmøte 45 dager før tiden, noe jeg dessverre ikke var klar over. 

Vi har også fått e-poster fra et par beboere om at det er lov å sende inn saker frem til utgangen av april (jfr. en formulering i vedtektene). Å flytte møte vil også imøtekomme dette. 

Informerer også om at dugnad vil bli avholdt 10. mai, e-post om dette kommer snarlig. 

Ha en fin dag! 

Mvh 
Pernille Johansen 
På vegne av styret i Nore sunde B2 Velforening

Årsmøte

Info om årsmøte og pågående saker

Hei alle sammen! 

Det nærmer seg årsmøte. Vi har booket Bydelshuset også denne gang. Møtet vil bli avholdt 10. mai kl. 18:00. Vi ber deg holde av dagen, og håper så mange som mulig kan delta. 

Det blir mange ledige plasser i styret denne våren: styreleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er på valg. Pernille kommer til å trekke seg som leder på grunn av personlige årsaker, og flere av de andre nåværende styremedlemmene har varslet at de ikke stiller til gjenvalg. Vi er derfor tidlig ute med å gi beskjed, slik at alle kan tenke gjennom om de ønsker å stille til valg, eller eventuelt anser noen av medbeboerne på feltet som gode kandidater. 
Det er ønskelig at styret gjenspeiler bredden i beboermassen, slik at det består av et par representanter fra rekkehusene samt en fra hver av blokkene. 

Angående saker til møte:
Det bes om at alle saker/vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøte meldes inn på epost post@noresunde.no 

For å få en ryddig fremstilling skal saken presenteres med: 
– overskrift
– kort presentasjon av saken 
– forslag til vedtak 

Styret skal behandle alle innkomne saker fra eierne, og styret kan ikke sel velge å avvise en sak. Den endelige innkallelsen vil ta med styrets innstilling og eventuelt et eget forslag til vedtak. 
Vi ber om at saker sendes inn innen 11. april. 

Her er en kort sammenfatning av saker styret arbeider med for tiden, og som vi håper å ha i havn før årsmøtet: 

  1. Gjerder og levegger: I tråd med oppdraget som styret ble gitt av ekstraordinær generalforsamling i november, er feltrarkitekten (StavArk) i gang med å utarbeide søknad til Stavanger kommune om mindre reguleringsendring. Vi tar sikte på at reguleringsforslaget skal presenteres på generalforsamlingen i mai og deretter oversendes Stavanger kommune.  
  2. Bilkjøring og gjesteparkering: Vi er i kontakt med Rogaland Parkering angående håndheving av kjøre- og parkeringsbestemmelsene (dvs. kontroller og bøtelegging ved feilparkering). Dersom ikke reguleringsbestemmelsene for gjesteparkering og bilkjøring inne på feltet følges, vil avtalen tre i kraft med virkning fra 1. mai 2023.
  3. El-bil-lading: Vi jobber med å få tilbud fra flere selskap på en annen løsning vedrørende el-bil. Dette for å gjøre den videre jobben for styret enklere og for at hver beboer selv skal ha full  kontroll på sitt forbruk. Fakturering vil da skje direkte fra selskapet til beboer. Vi kommer tilbake med mer informasjon når den foreligger. Gode forslag til løsninger tas i mot med takk 🙂 
  4. HMS i garasjen: Vi er i gang med å lage en plan for HMS i garasjen. Vi har fått god hjelp og innspill fra en beboer i nr. 64. I mai vil det bli sjekk av brannvarsler i garasjeanlegget.Vi jobber med å opprette avtale med bevarhms.no via Bate. 
  5. Budsjett og økonomi: Vi jobber iherdig for at den økonomiske forvaltningen av fellesskapet sine ansvarsområder skal være fullt ut forsvarlig, og dessuten best mulig. Med de forutsetningene vi har hatt å jobbe med tar det tid å finne de beste løsningene, men vi står på! 

Vi tar sikte på å arrangere en dugnad i slutten av april eller begynnelsen av mai, så det ser fint ut på feltet før 17.mai! 

Det hadde også vært koselig å få arrangert en sommerfest på feltet hvor vi kan grille, ha leker og sosialisere med naboer. Vi oppfordrer ildsjelene blant oss som ønsker å hjelpe til å arrangere, om å ta kontakt! Så kan det dannes en egen komité for dette 🙂 

Ha en fin kveld videre! 

Mvh 
Styret i Nore Sunde B2 velforening