Dugnad

Beboere i Nore Sunde velforening inviteres til dugnad lørdag 14. mai,kl 10-12. Det har ikke tidligere blitt arrangert dugnad på våren før 17.mai, og selv om det er kort frist håper vi så mange som mulig har mulighet til å delta.

Vi er klar over at dette er på litt kort varsel, og gjerne flere har lagt planer for helgen. På grunn av dette har vi laget en oversikt som viser de ulike områdene på feltet, sammen med forslag til hvilke husrekker som tar hvor. På denne måten er det mulig å bidra før 14.mai dersom en har planer. 

Arbeidet som skal utføres innenfor tildelt område er:

  • Soping av veg
  • Luking i bed
  • Plukke søppel
  • Rydde sandkasser for diverse fremmedlegemer. 

Kom gjerne med forslag om det er noe annet du kunne tenkt deg å fått gjort på dugnaden.  


Ses til dugnad

Med vennlig hilsen,
Styret i Nore Sunde B2 velforening

Trykk for å gjøre bildene større.

Innkalling til årsmøte

Tirsdag 03.05.2022, kl. 18:00
Hafrsfjord menighet, adresse: Revheimsveien 159, 4043 Hafrsfjord

INFORMASJON OM MØTET
Styret innkaller til årsmøte i Nore Sunde B2 Velforening.
Innkallingen inneholder årsregnskap for 2021, samt informasjon om de sakene som skal
behandles på møtet.
Styret ber om at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse ved å møte opp på
møtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal
forvalte ditt bomiljø det kommende året.
Hvem kan delta på møtet?
Alle medlemmer har rett til å delta i møte med forslags-, tale-, og stemmerett.
Det kan avgis kun én stemme pr. medlem.
Du har rett til å møte ved fullmektig

Saksliste
1 Konstituering
1.1 Valg av møteleder og sekretær
1.2 Valg av 1 medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder
1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Årsregnskapet for 2021
3 Orienteringssak: Informasjon fra styret
4 Godtgjørelse til styret
5 Endring av vedtektene punkt 5 – heisbidrag
6 Endring av vedtektene punkt 5 – Ekstraordinære utgifter og endring av årlig kontingent
7 Innmeldt sak – Dyreekskrementer
8 Reguleringsendring – gjerder og levegger
9 Gjesteparkering og bilkjøring
10 Garasjeanlegget – oppbevaring av løsøre på parkeringsplass
11 Orienteringssak – Oversendt økonomiskriv til Øster Hus / Sunde bolig
12 Valg
12.1 Valg av leder for 2 år
12.2 Valg av 2 styremedlem
12.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
12.4 Valg av valgkomité

Styret
Nore Sunde B2 Velforening

Ta kontakt på epost for å få tilsendt fullstendig innkalling.

Ny nettside

Hei og velkommen til velforeningen sin nettside.

Her vil vi legge ut relevant informasjon til alle medlemmer av velforeningen.
Det er også en side med kontaktskjema om en har noe en vil kontakte styret om. Vi ser helst at all kontakt blir gjort skriftlig, enten via kontaktskjema eller epost.
Da blir det enklere for alle å holde kontroll og informasjonen kommer frem til rett person.