Oppdatering angående reguleringsendring

Her kommer en liten oppdatering på hvor søknaden er i prosessen hos Stavanger Kommune – plan 2519PE – planendring – felt B2 Nore
Sunde

Søknad om mindre reguleringsendring vedrørende gjerder og levegger – Høring/avstemning blant alle berørte boligeiere:

Det ble sendt ut forslag til søknad om mindre reguleringsendring til samtlige 163 husstander (både på mail og papirformat), hvorav 53 seksjonseiere svarte. 51 av seksjonseierne svarte “Ja”, og 3 av seksjonseierne stemte “Nei”. Flertallet var derfor for reguleringsendring. 8 av seksjonseierne hadde merknader til forslaget. Alt ble sendt over til STAV Arkitekten. STAV Arkitekten vurderte kommentarene og merknadene, og innarbeidet sine kommentarer i søknaden som ble sendt til Stavanger Kommune 30.06.23.

Stavanger Kommune bekreftet mottakelse av søknaden fra STAV Arkitekter AS 06.07.23. 

Stavanger Kommune opplyser om at de ilegger et gebyr på 7250 kr etter foreløpig vurdering. Dersom det skulle være mer omfattende arbeid vil de også opplyse om det skulle bli et høyere gebyr. Ettersom det er sommerferie vil også behandlingstiden være noe lengre. De skriver at saken kan forventes å bli behandlet innen 12 uker fra 15. august (når ferien er over for Kommunen). Vi ser derfor for oss et mulig svar i slutten av September. 

Dersom reguleringsendringen blir vedtatt, er det viktig at vi alle følger og respekterer reguleringsbestemmelsene og planbestemmelsene som følger. Det vil nok bety justeringer/riving dersom noen har bygget uten å søke. Planlegger du å sette opp gjerde/levegg, er det viktig å søke slik at du/dere slipper å justere/rive.

Håper dere har hatt en fin sommer!

– Nore Sunde B2 Velforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *